e-Banking Σημεία Εξυπηρέτησης Επικοινωνία ΙΒΑΝ Όροι Συναλλαγών English ΕΕΤ
Όμιλος
Επενδυτές
Σχέσεις με τους Πελάτες
Δίκτυα Εξυπηρέτησης
Λήξη τραπεζικής αργίας
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυα Eurobank
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ.)
Επιχειρήσεις
(άνω των €2,5 εκ.)
Personal Banking
Private Banking
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις
Συνήθεις Ερωτήσεις
Κώδικας Δεοντολογίας για τις οφειλές σε καθυστέρηση (N.4224/2013)
Ρύθμιση Οφειλών Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων (N.4307/2014)
 
Φράση Go 
Ρύθμιση Χρεών Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων (N.4307/2014)
Ενημερωθείτε
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διατάξεις του Ν.4307/2014  (άρθρα 60-77).  Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, απαντώνται απλά και με σαφήνεια οι προϋποθέσεις και τα οφέλη ένταξης στις ρυθμίσεις.
 
1. Ποιοι μπορούν να υπαχθούν;
 • Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή
 • Επαγγελματίες, που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό επαγγελματικό μητρώο,
 • Εφόσον είχαν κύκλο εργασιών έως € 2.500.000, κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013.
2. Ποιες οφειλές αφορά o νόμος;
 • Κάθε οφειλή προς τη Τράπεζα από επιχειρηματική/επαγγελματική χορήγηση. Δεν αφορά σε οφειλές από δάνεια στεγαστικά ή καταναλωτικής πίστης ή από πιστωτικές κάρτες.
 • Σε περίπτωση διαγραφής, επιλέξιμη είναι κάθε οφειλή που την 30/6/2014, είτε βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, είτε είχε ρυθμιστεί, είτε ήταν επίδικη.
3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής;
 • Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί ή το επάγγελμα να ασκείται,
 • Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας δεν πρέπει να έχει υπαχθεί σε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία, είτε του πτωχευτικού κώδικα, είτε του Ν.3869/2010 για την πτώχευση ιδιωτών,
 • Ο επιχειρηματίας ή επαγγελματίας δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη κατά του Δημοσίου,
 • Εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές, πρέπει να προηγηθεί υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης και να έχει χορηγηθεί σχετική ενημερότητα.
4. Εάν ρυθμίσω τώρα το δάνειό μου, χάνω το δικαίωμα υπαγωγής στον νόμο;

Η σύναψη συμφωνίας με την Τράπεζα για ρύθμιση οφειλών δεν αποκλείει το δικαίωμα του δανειολήπτη να αιτηθεί την ένταξη στον νόμο, εφόσον συγκεντρώνει τις ειδικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπαγωγής του σε αυτό. 

5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αξιολόγησης για την υπαγωγή στον νόμο;
 • Υποβολή αίτησης, υπογεγραμμένης από όλους τους ενεχόμενους (οφειλέτη και εγγυητή/-ες), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ 
 • Συνυποβολή βεβαίωσης, με την οποία οι ως άνω υπογράφοντες:
  • βεβαιώνουν ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπαγωγής,
  • αποτυπώνουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία (με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων) και το σύνολο των υποχρεώσεών τους,
  • αναφέρουν κάθε επιχείρηση που ασκείται από τον/την σύζυγο ή συγγενή α’ βαθμού του οφειλέτη ή/και του εγγυητή (-ων), η οποία άρχισε να λειτουργεί μετά την 1.1.2010,
  • αναφέρουν τα στοιχεία των ακινήτων, που έχουν μεταβιβασθεί μετά από την 1.1.2010, από τον οφειλέτη, εγγυητή (-ες), τους συζύγους ή τους συγγενείς τους α΄ βαθμού και
  • παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Τράπεζα να διαβιβάσει τα στοιχεία τους στις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία, ως και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
   Τo έντυπο της βεβαίωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ

7. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης σε ΔΟΥ και Ασφαλιστικούς Φορείς για να επωφεληθώ των εκπτώσεων που προβλέπει ο νόμος;

Η Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, σας παραδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση (το έντυπο αυτής μπορείτε να βρείτε εδώ). Η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης ή/και του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία είναι αρμόδια για την χορήγηση και παρακολούθηση της ρύθμισης του πιστούχου. Με την προσκόμισή της  ο οφειλέτης δικαιούται για τις οφειλές που έχει υπαγάγει στη ρύθμιση του άρθρου 51 ή του άρθρου 54 του Ν. 4305/2014, επιπλέον έκπτωση κατά 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής.

8. Ποια οφέλη μπορείτε να αποκομίσετε;

 • Ρύθμιση ή/και διαγραφή μέρους των οφειλών σας προς την Τράπεζα,
 • Πρόσθετη διαγραφή των προστίμων και προσαυξήσεων προς φορολογικές αρχές και ασφαλιστικά ταμεία, που μπορεί να φθάσει μέχρι την πλήρη εξάλειψη αυτών.
9. Σε τι ύψος μπορεί να φθάσει η διαγραφή των οφειλών σας στην Τράπεζα;

Η διαγραφή μπορεί να φθάσει έως € 500.000 ανά τράπεζα, βάσει προϋποθέσεων που αφορούν στο σύνολο των οφειλής και στο σύνολο της καθαρής περιουσίας (ενεργητικό μείον παθητικό) οφειλέτη και εγγυητή (-ων).
 
 
10. Πέραν της διαγραφής, το υπόλοιπο της οφειλής πώς θα εξοφληθεί;
 
Η Τράπεζα, εφόσον εκτιμήσει ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη, μπορεί, πέραν της διαγραφής, να προτείνει διακανονισμό της εξόφλησης του υπολοίπου της οφειλής, ο οποίος θα συμβάλλει στη διατήρηση της επιχείρησης.
 
 
11. Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε διαγραφή μέρους της οφειλής και ρύθμισης του υπολοίπου;
 
Ο νόμος, χωρίς να επιβάλει στην Τράπεζα κάποια απόφαση, της παρέχει πρόσθετες δυνατότητες ευνοϊκής αντιμετώπισης των πελατών της που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτές τις δυνατότητες η Τράπεζα προτίθεται να εκμεταλλευθεί, στο μέτρο του εφικτού, για να βοηθήσει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους πελάτες της.
Στο πλαίσιο αυτό, κριτήριο για την οποιαδήποτε ρύθμιση είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η πραγματική θέληση του επιχειρηματία/επαγγελματία να συμβάλει αποφασιστικά στην προσπάθεια αυτή.
Προς τούτο, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως τα οικονομικά στοιχεία και οι δυνατότητες της επιχείρησης, η ύπαρξη ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου, οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις κ.λπ.

 
12. Μήπως είναι καλύτερα να μην πληρώνω και να περιμένω την διαγραφή χρέους;
 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο του νόμου, η Τράπεζα παρέχει την αιτούμενη ρύθμιση ή/και διαγραφή κατά την διακριτική της ευχέρεια, σύμφωνα με κριτήρια τα οποία η ίδια ορίζει για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούμενου να ανταπεξέλθει στις μετά τη ρύθμιση υποχρεώσεις και να καταστεί βιώσιμος. Συνεπώς, βασική προϋπόθεση της όποιας ρύθμισης είναι η αποδεδειγμένη δυνατότητα αποπληρωμής, έστω και μέρους των ανειλημμένων υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, η μη αποπληρωμή συνεπάγεται διόγκωση των οφειλών, που ακόμη και αν διαγραφεί κάποιο μέρος τους, θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα, περιορίζοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής ή/και τις πιθανότητες βιωσιμότητας.

 
13. Πώς συνδυάζεται η ρύθμιση των οφειλών προς την Tράπεζα, με τη ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων;

Έχει πρόσφατα ψηφισθεί νόμος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (Ν.4305/2014, άρθρα 51 και 54), με διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων και προστίμων. Εφόσον, υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις η ρύθμισή τους, βάσει των παραπάνω, είναι προϋπόθεση για την αξιολόγηση της υπαγωγής στον Ν.4307/2014 που προβλέπει διαγραφή μέρους των οφειλών προς την Τράπεζα ή/και τη ρύθμιση της εξόφλησής τους. Η διαγραφή ή/και ρύθμιση όμως και των προς την Τράπεζα οφειλών, εξασφαλίζει στην επιχείρηση/επαγγελματία πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων κατά 20%.
 
 
14. Μπορώ να κάνω κάτι άμεσα για να επωφεληθώ;
 
Βεβαίως. Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ενδιαφέροντος. Εμείς θα συγκεντρώσουμε τα πρώτα στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. 
 

Copyright © Eurobank
Site Map Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων Υποβολή θετικού σχολίου/παραπόνου Τιμολόγιο Τραπεζικών Εργασιών (Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα) Επιτόκια Καταθετικών Προϊόντων Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων Πιστοποιημένοι Υπάλληλοι για Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Τιμολόγιο Private Banking (Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα)