Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Aμοιβαίο κεφάλαιο GF Global Protect 90 Σύνθετο

Aμοιβαίο κεφάλαιο GF Global Protect 90 Σύνθετο

90% προστασία
υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου
Μεσαίος
επενδυτικός κίνδυνος
Μακροπρόθεσμος
επενδυτικός ορίζοντας

Το GF Global Protect 90 Σύνθετο αμοιβαίο κεφάλαιο διαμορφώνει την επενδυτική στρατηγική του καθημερινά σύμφωνα με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.  Προσφέρει έκθεση σε διεθνές μικτό χαρτοφυλάκιο και έτσι επιτρέπει τη συμμετοχή στην άνοδο των αγορών και την προστασία του 90% της υψηλότερης καθαρής τιμής που έχει λάβει το μερίδιο του αμοιβαίου κεφαλαίου από την έναρξη της λειτουργίας του.

Κλείστε ραντεβού με έναν Personal Banker, για να ενημερωθείτε και να επενδύσετε στο GF Global Protect 90 Σύνθετο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κλείνω ραντεβού

Κλείστε ραντεβού με έναν Personal Banker για να ενημερωθείτε για το GF Global Protect 90 Σύνθετο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κλείνω ραντεβού

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.