Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Money Market Fund Reserve | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Money Market Fund Reserve

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Money Market Fund Reserve

-1,82%
απόδοση 5 ετών (29.03.2019)
Χαμηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Βραχυπρόθεσμος
επενδυτικός ορίζοντας
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Money Market Fund Reserve επενδύει σε μέσα της χρηματαγοράς που έχουν υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση. Στοχεύει στη διατήρηση της αξίας της επένδυσής σας. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.