Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα σύνταξης Για εμένα

Πρόγραμμα σύνταξης Για εμένα

Έως 0,20% επιτόκιο

στον λογαριασμό σύνταξης

0,05% επιτόκιο

στην προθεσμιακή σύνταξης

Με 49€ τον χρόνο
παροχές υγείας
Στα χρόνια της σύνταξής σας έχετε ανάγκη να προστατεύσετε τις οικονομίες και την υγεία σας. Μεταφέροντας τη σύνταξή σας στην Eurobank, έχετε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σύνταξης Για εμένα. Καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινότητάς σας και σας προσφέρει πλεονεκτήματα.