Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

bronze metal

Κατηγορία

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Χρονολογία

2011

Βραβείο

Συμμετοχή των Ενδιαφερόμενων Μερών στη Βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός EMAS Awards

Ανάλυση βραβείου

Η Τράπεζα βραβεύτηκε με το ανώτερο βραβείο στην Ευρώπη για την πολιτική που εφαρμόζει για να μειώνει τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ενσωματώνουμε τις αρχές της αειφορίας στις τραπεζικές πρακτικές μας.