4 αστέρια Morningstar | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

4 αστέρια Morningstar

bronze metal

Κατηγορία

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων- Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Χρονολογία

2015

Προϊόν ή υπηρεσία για τα οποία βραβευτήκαμε

Για τα αμοιβαία κεφάλαια Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού, Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό και Bancpost (LF) Balanced – Active Fund (RON)

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Morningstar