5 αστέρια Morningstar | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

5 αστέρια Morningstar

bronze metal

Κατηγορία

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων- Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Χρονολογία

2015

Προϊόν ή υπηρεσία για τα οποία βραβευτήκαμε

Για το αμοιβαίο κεφάλαιο Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων

Φορέας διοργάνωσης βραβείων

Morningstar