Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Θεόδωρος Καλαντώνης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Troubled Assets Group της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

 • Πρόεδρος στο ΔΣ της Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Στο παρελθόν ο κ. Καλαντώνης διετέλεσε επίσης:

 • Μέλος στο ΔΣ της Eurobank Business Services ΑΕ (Δεκέμβριος 2014 – Απρίλιος 2017)
 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail Banking – Μέλος ΔΣ (Μάιος 2015 – Σεπτέμβριος 2016)
 • Ανώτατος Γενικός Διευθυντής Retail Banking (Ιούλιος 2014 – Απρίλιος 2015)
 • Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Cards ΑΕ (2009-2013)
 • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής (2009-2013)
 • Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Στεγαστικής Πίστης (2000-2009)

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Troubled Assets Group της Eurobank Holdings
 • Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής στην Alpha Bank (Μάρτιος 2013 – Ιούνιος 2014), έχοντας υπό την εποπτεία του τις διευθύνσεις:
  • Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής
  • Στεγαστικής Πίστεως
  • Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων
  • Digital Banking
  • International Retail
 • Επικεφαλής του Retail Banking της American Express Bank (1998-2000)
 • Διευθυντής Καταναλωτικής Πίστης της ABN AMRO Bank (1994-1998)
 • Senior Manager και ιδρυτικό μέλος της Διεύθυνσης Πιστωτικών Καρτών της Τράπεζας Εργασίας (1992-1994)
 • Management Consultant στην εταιρεία Batelle του Λονδίνου (1987-1990)

Σπουδές

 • MBA, Manchester Business School, UK
 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνας

Τόπος γέννησης

Στεφανιά Λακωνίας


Θεόδωρος Καλαντώνης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Troubled Assets Group της Τράπεζας Eurobank ΑΕ
Λήξη θητείας: 2021