Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νικόλαος Μπέρτσος

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings
 • Μέλος του Supervisory Board της RECO Real Property AD (από τον Μάιο 2010)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Retail Development SA (από τον Σεπτέμβριο 2010)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Grivalia Properties AEEAΠ (2013-2019)
 • Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Grivalia Properties AEEAΠ (2008-2019)
 • Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Grivalia Properties AEEAΠ (2008-2013)
 • Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Εθνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΘΝΕΧ ΑΕ) (1998-2006)
 • Μέλος στο ΔΣ του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (2004-2006)
 • Α’ Υποδιοικητής, μέλος στο ΔΣ της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος (1996-1998)
 • Α’ Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (1994-1996)

Άλλοι ρόλοι

 • Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος (2004-2006)
 • Πρόεδρος του ΔΣ του Τραπεζικού Μεσολαβητή (2004-2006)
 • Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ (1998-2006)
 • Μέλος του ΔΣ της ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (1997-1998)
 • Μέλος του ΔΣ του οργανισμού Invest in Greece (1996-1997)
 • Μέλος του ΔΣ της εταιρείας επενδύσεων ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ (1990-1994)
 • Μέλος του ΔΣ της εταιρείας Sportsman AE (1991-1994)
 • Σύμβουλος Προέδρου της Τράπεζας Αττικής (1983-1985 και 1989-1994)
 • Σύμβουλος του Γραφείου Οικονομικών Σχέσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1985-1989)
 • Διευθυντής Τομεακών Μελετών στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (1981-1983)

Σπουδές

 • MA Economics, University of Essex (1976-1977)
 • Diploma in Economics, University of Essex (1975-1976)
 • Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1969-1974)

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Νικόλαος Μπέρτσος
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank AE
Λήξη θητείας: 2021