Νικόλαος Μπέρτσος | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νικόλαος Μπέρτσος

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Grivalia Properties AEEAΠ (από το Νοέμβριο 2013 – σήμερα)
 • Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Grivalia Properties AEEAΠ (από το 2008)
 • Μέλος του Supervisory Board της Reco Real Property A.D. (από το Μάιο 2010)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Retail Development S.A. (από το Σεπτέμβριο 2010)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Grivalia Properties AEEAΠ (2008 - 2013)
 • Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Εθνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΘΝΕΧ Α.Ε.) (1998 - 2006)
 • Μέλος στο ΔΣ του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (2004 – 2006)
 • Α΄ Υποδιοικητής, Μέλος στο ΔΣ της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος (1996-1998)
 • Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (1994-1996)

Άλλοι ρόλοι

 • Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος (2004-2006)
 • Πρόεδρος του ΔΣ του Τραπεζικού Μεσολαβητή (2004 - 2006)
 • Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ (1998 - 2006)
 • Μέλος του ΔΣ της ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (1997-1998)
 • Μέλος του ΔΣ του οργανισμού Invest in Greece (1996 – 1997)
 • Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Επενδύσεων ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. (1990 - 1994)
 • Μέλος του ΔΣ της εταιρείας Sportsman A.E. (1991 - 1994)
 • Σύμβουλος Προέδρου της Τράπεζας Αττικής (1983-1985 & 1989-1994)
 • Σύμβουλος του Γραφείου Οικονομικών Σχέσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1985 - 1989)
 • Διευθυντής Τομεακών Μελετών στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (1981-1983)

Σπουδές

 • Μάστερ στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο του Essex (1976-1977)
 • Δίπλωμα στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο του Essex (1975-1976)
 • Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1969-1974)

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Νικόλαος Μπέρτσος
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE
Λήξη θητείας: 2021