Ιωάννης Συνοδινός | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιωάννης Συνοδινός

Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών και Αντισυμβαλλομένων Ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

  • Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Asset Management ΑΕΠΕΥ (2013-2017)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

  • Risk Manager, Euler – Hermes Emporiki (1999-2002)
  • Associate, Planet SA (1998-1999)
  • Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Strategic Decisions Group, San Francisco, CA (1995-1998)

Σπουδές

  • PhD, Stanford University, Department of Physics (1989-1995)
  • BA, Harvard University, Department of Physics (1985-1989)

Τόπος γέννησης 

Αθήνα
Ιωάννης Συνοδινός
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών και Αντισυμβαλλομένων Ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE