Ιωάννης Συνοδινός | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιωάννης Συνοδινός

Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Επικύρωσης και Διαχείρισης Υποδειγμάτων Ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

  • Επιτροπή Πιστωτικών Κινδύνων Κεφαλαιαγορών (Global Markets Credit Committee) – Μέλος
  • Επενδυτική Επιτροπή, Eurobank Asset Management – Μέλος

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

  • Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Asset Management ΑΕΠΕΥ (2013-2017)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

  • Risk Manager, Euler – Hermes Emporiki (1999-2002)
  • Associate, Planet SA (1998-1999)
  • Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Strategic Decisions Group, San Francisco, CA (1995-1998)

Σπουδές

  • PhD, Stanford University, Department of Physics (1989-1995)
  • BA, Harvard University, Department of Physics (1985-1989)

Τόπος γέννησης 

Αθήνα
Ιωάννης Συνοδινός
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Επικύρωσης και Διαχείρισης Υποδειγμάτων Ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE