Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γεώργιος Νικολακόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Τραπεζικής Επιχειρήσεων της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

Ευρύτερη σταδιοδρομία

Εργάστηκε στην Grant Thornton ως:

  • Partner, Head of Corporate Finance / Transactional Services (2012-2016)
  • Senior Manager – Director of Corporate Finance (2005-2012)
  • Assurance Manager (2002-2005)

Επιπλέον εργάστηκε ως:

  • Accountant στην Accounting Solutions (1999-2001)

Σπουδές

  • MA – Banking and Finance, University of Wales, Ηνωμένο Βασίλειο
  • BA – Economics, University of Athens, Ελλάδα

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Γεώργιος Νικολακόπουλος
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Τραπεζικής Επιχειρήσεων της Τράπεζας Eurobank ΑΕ