Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γεώργιος Κατσαρός

Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Eπιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

  • Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων (2003-2015)
  • Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (ΕΠΙΧ 1 και ΕΠΙΧ 2) (2003-2015)
  • Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων (2003-2015)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

  • Credit Analyst στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) (1976-1979)
  • Assistant Vice President στην Bank of America της Αθήνας και του Λονδίνου (1979-1982)
  • Deputy General Manager στη Société Générale SA της Ελλάδας (1982-1994)
  • General Manager for Greece στη Société Générale SA (1994-2002)

Σπουδές

  • MBA, European Institute for Business Administration – INSEAD, Fontainebleau, Γαλλία
  • MA in Industrial Economics, University of Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Γεώργιος Κατσαρός
Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Eurobank ΑΕ