Αθηνά Δεσύπρη | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αθηνά Δεσύπρη

Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου της Eurobank Ergasias ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

 • People Advisory Committee – Πρόεδρος
 • Επιτροπή Δεοντολογίας – Μέλος
 • Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Ανωτάτων Στελεχών – Μέλος
 • Διευρυμένη Επιτροπή Διαχείρισης Δανειακών Υποχρεώσεων Προσωπικού – Μέλος

Άλλοι ρόλοι της στον Όμιλο Eurobank

 • Σύμβουλος Διοίκησης της Eurobank Ergasias ΑΕ (2002-2007)
 • Μέλος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής ΑΕ (1999-2001)
 • Ιδρυτικό στέλεχος της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής ΑΕ (1999)
 • Senior Manager Investment Banking της Eurobank Ergasias ΑΕ (1997-1999)

Εθελοντική δράση

 • Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών θεμάτων της WWF (2002-2005 και 2012 έως σήμερα)
 • Πρόεδρος στο ΔΣ της WWF (2004-2009)

 • Πρόεδρος στο ΔΣ του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διοίκησης Επιχειρήσεων INSEAD (2003-2009)
 • Μέλος στο ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) (2002-2008)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Ιδρυτικό Στέλεχος και Μέλος στο ΔΣ της ΣΙΓΜΑ Χρηματιστηριακής (1990-1997)
 • Διευθυντής Πωλήσεων, Χρηματιστηριακής Ανάλυσης και Οργάνωσης της ΣΙΓΜΑ Χρηματιστηριακής (1990-1997)
 • Βοηθός Διευθυντής Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της Continental Bank στο Λονδίνο (1987-1990)

Σπουδές


Αθηνά Δεσύπρη
Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου της Eurobank Ergasias ΑΕ