Ανδρονίκη Μπούμη | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανδρονίκη Μπούμη

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE

Άλλοι ρόλοι της σήμερα 

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ στον Τομέα του Risk (Credit Risk Assessment and Management) (2005-2015)
 • Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ) (2000-2004)
 • Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) (1993-2000)
 • Διευθυντής της ΕΤΕΒΑ (1974-1992)
 • Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Κτηματικής Εταιρείας ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΕ (2011-2015)
 • Μέλος στο ΔΣ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (2003-2004)
 • Μέλος στο ΔΣ της Εμπορικής Τράπεζας (2000-2003)
 • Μέλος στο ΔΣ της Τράπεζας Αττικής (2002-2004)
 • Μέλος στο ΔΣ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (2001-2004)
 • Μέλος στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Χάλυβος
 • Μέλος στο ΔΣ Εθνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
 • Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 • Πρόεδρος της Εφοπλιστικής Εταιρείας Επενδύσεων
 • Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σε θέματα Αναπτυξιακών Νόμων και Επενδύσεων (1983-1984)

Στον πανεπιστημιακό κλάδο

 • Τακτικός Λέκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην έδρα της Διοικητικής Λογιστικής (Managerial Accounting) (1975-1979)

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακός τίτλος Master of Science με ειδίκευση σε Finance & Control, Πανεπιστήμιο Manchester της Αγγλίας
 • Associateship στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Institute of Science and Technology, Πανεπιστήμιο Manchester της Αγγλίας
 • Fellowship του Eisenhower Exchange Fellowship INC, Multi-Nation Program (1990), ΗΠΑ
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά

Τόπος γέννησης

Πειραιάς
Ανδρονίκη Μπούμη
Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE
Λήξη θητείας: 2018