Αικατερίνη Κόνιαρη | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αικατερίνη Κόνιαρη

Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Πιστωτικού Ελέγχου Group Corporate & Investment Banking & SBB της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

  • Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets Committee) – Μέλος
  • Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων, Επιτροπή Πιστωτικών Χειρισμών Ι – Συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Υπεύθυνη για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της ποιότητας των επιχειρηματικών δανειακών χαρτοφυλακίων και τον υπολογισμό αναμενόμενης ζημιάς.

Άλλοι ρόλοι της στον Όμιλο Eurobank 

  • Head of Group Corporate & Investment Banking, Group Credit Control Sector (2013-2016).
  • Manager, Credit Control, Development and Review of Risk Rating Systems (1998-2013).
  • Συμμετοχή σε πλήθος έργων που αφορούν θέματα παρακολούθησης Πιστωτικού Κινδύνου και εν γένει Διαχείρισης Κινδύνων και προσαρμογής της Τράπεζας στις σχετικές εποπτικές απαιτήσεις (Basel II Steering Committee, IFRS9 Implementation).
  • Μέλος στην Επιτροπή Anti-Fraud Experts Committee.

Ευρύτερη σταδιοδρομία

Η κ. Κόνιαρη διετέλεσε επίσης:

  • Βοηθός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και Επικεφαλής στους Τομείς της Τράπεζας Αθηνών:
    • Risk Management / Credit Policy and Administration Department (1996-1998)
    • Financial Control and MIS Department (1993-1996)
    • Επικεφαλής Έκδοσης Εσωτερικού Εντύπου Επικοινωνίας
  • IDC Greece / Strategic International:
    • Business Analyst, υπεύθυνη στον τομέα Έρευνας για θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Ελλάδα και Κύπρο (1993)
  • Εισηγήτρια σε σεμινάρια που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανώνονται από τοπικούς φορείς (1992-1993)

Άλλοι ρόλοι της σήμερα

  • Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής σε διάφορες διοργανώσεις (9o Risk Management & Compliance Forum, 8ο Risk Management Forum, 4ο Banking Forum)
  • Διάφορες παρουσιάσεις στο πλαίσιο σχετικών συνεδρίων και ημερίδων

Σπουδές

  • MBA in Financial Services, executive MBA στο Athens Laboratory of Business Administration, ALBA-EFG Eurobank (2005)
  • MSc (Econ) in Analytics, Design and Management of Information Systems, London School of Economics and Political Sciences (1992)
  • BSc in Mathematics, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991)

Τόπος γέννησης

Αθήνα
Αικατερίνη Κόνιαρη
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Πιστωτικού Ελέγχου Group Corporate & Investment Banking & SBB της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE