Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αικατερίνη Λυγερού

Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ανάκτησης Εξασφαλίσεων της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

 • Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων – Μέλος
 • Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων – Μέλος
 • Επιτροπή Δεοντολογίας – Μέλος
 • Επιτροπές Πιστωτικών Χειρισμών ΙΙΙ, ΙΙ, Ι – Μέλος
 • Επιτροπές Εγκριτικών Κλιμακίων C1, C2, A2, A3 – Μέλος
 • Επιτροπή Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Λειτουργικών Κινδύνων – Μέλος
 • Επιτροπή Real Estate Owned Strategic Committee – Γραμματέας

Άλλοι ρόλοι της στον Όμιλο Eurobank

Στο παρελθόν η κ. Λυγερού διετέλεσε επίσης:

 • Μέλος του Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συμβουλίου
 • Επικεφαλής Τομέα Κεντρικών Λειτουργιών Ομίλου
 • Επικεφαλής Τομέα Εργασιών Τραπεζικής Συναλλαγών & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου
 • Διευθύντρια Κεντροποιημένων Υπηρεσιών
 • Διευθύντρια Καταστήματος Χαλανδρίου
 • Διευθύντρια Καταστήματος Αγίων Αναργύρων
 • Διευθύντρια Καταστήματος Γαλατσίου
 • Υποδιευθύντρια Καταστήματος Αμαρουσίου

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Προϊσταμένη Εισαγωγών-Εξαγωγών της Interbank στο κατάστημα Αμαρουσίου
 • Υπάλληλος Εισαγωγών-Εξαγωγών της Τράπεζας Κρήτης στο κατάστημα Βουκουρεστίου

Σπουδές

 • Executive MBA, ALBA Business School

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Αικατερίνη Λυγερού
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ανάκτησης Εξασφαλίσεων της Τράπεζας Eurobank ΑΕ