Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010

 
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010
Λήξη θητείας: 2021