Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Eurobank Ergasias Α.Ε., Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010

Συμμετοχή στις Επιτροπές του Ομίλου

 • Επιτροπή Ελέγχου – Μέλος
 • Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων – Μέλος
 • Επιτροπή Υποψηφιοτήτων – Μέλος
 • Επιτροπή Αποδοχών - Μέλος

Ορόσημα καριέρας

 • Portfolio Manager – Παρατηρητής στο Δ.Σ. και στις Επιτροπές Δ.Σ. ως εκρπόσωπος του ΤΧΣ (Ιούνιος 2018 – σήμερα)
 • Manager, Planet S.A. – Σύμβουλος Επιχειρήσεων (Ιούλιος 2017 – Ιανουάριος 2018)

Στην Alpha Bank, ο κ. Αγγελόπουλος διατέλεσε:

 • Υποδιευθυντής – Διεύθυνση Προγραμμάτων Loyalty (Απρίλιος 2016 - Δεκέμβριος 2016)
 • Υποδιευθυντής – Διεύθυνση International Retail, Επικεφαλής για την Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων στις Θυγατρικές Εξωτερικού (Ιούνιος 2014 - Μάρτιος 2016)
 • Υποδιευθυντής – Διεύθυνση Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων, Επικεφαλής του Alpha Prime Personal Banking (Ιούλιος 2013 – Μάϊος 2014)

Στην Εμπορική Τράπεζα (μέλος του Ομίλου Credit Agricole), ο κ. Αγγελόπουλος διατέλεσε:

 • Διευθυντής – Διεύθυνση Ανάπτυξης Προϊόντων Λιανικής (Ιούλιος 2012 – Ιούλιος 2013)
 • Αναπληρωτής Διευθυντής – Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πωλήσεων Δικτύου Λιανικής (Ιούλιος 2010 – Ιούνιος 2012)
 • Διευθυντής Personal Banking (Ιανουάριος 2009 – Ιούνιος 2010)
 • Διευθυντής του Γραφείου CFO – Υπεύθυνος Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές (Απρίλιος 2007 – Ιανουάριος 2009)

Ο κ. Αγγελόπουλος έχει επίσης διατελέσει:

 • Σύμβουλος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Μάρτιος 2004 – Ιούλιος 2004)
 • Senior Private Banker, Private Bankers-Millennium Bank S.A. (Μάρτιος 2002 – Ιανουάριος 2004)
 • Senior Relationship Manager – Διεύθυνση Private Banking, ΕΓΝΑΤΙΑ Τράπεζα (Οκτώβριος 2000 – Μάρτιος 2002)
 • Account Manager (Department Head) – Premier Banking, Barclays Bank plc., Αθήνα (Αύγουστος 1998 – Σεπτέμβριος 2000)

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Τραπεζική και στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Πανεπιστήμιο του Reading, (1994-1995)
 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) (1990-1994)

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Eurobank Ergasias Α.Ε., Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010
Λήξη θητείας: 2021