Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

George Myhal

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

  • Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Trisura Group Limited
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Brookfield Annuity Corporation

Ευρύτερη σταδιοδρομία

  • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Partners Value Investments LP (2015-2018).
  • Senior Managing Partner και Chief Operating Officer της Brookfield Asset Management Inc, με αρμοδιότητα τη στρατηγική και επιχειρηματική ανάπτυξη του τομέα διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων της Brookfield (2001-2014).
  • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Trilon Financial Corporation (1992-2002). Η Trilon ήταν εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και παρείχε στους πελάτες της παγκοσμίως διάφορες υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
  • Managing Partner της Hees International Bancorp Inc, μιας εμπορικής τράπεζας προδρόμου της Brookfield. Ήταν υπεύθυνος για τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων και διαχείρισης διαθεσίμων (1981-1991).

Σπουδές

  • BEng in Industrial Engineering, University of Toronto, Καναδάς

Τόπος γέννησης

Πολωνία


George Myhal
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ
Λήξη θητείας: 2021