Δημήτριος Μίσκου | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δημήτριος Μίσκου

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Ευρύτερη σταδιοδρομία

  • NID Immobilien AG (εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων), Διευθύνων Σύμβουλος (3/2018 – 6/2018)
  • HYPO NOE Group Bank AG (τράπεζα), Επικεφαλής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου πελατών ακίνητης περιουσίας και λιανικής (5/2011 – 3/2018)
  • Bawag P.S.K. Wohnbaubank AG (τράπεζα), μέλος του Management Board (2008-2011)
  • Wiener Kreditbürgschafts - und Beteiligungsbank AG  (τράπεζα), μέλος του Supervisory Board (2008-2011)
  • NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (τράπεζα), μέλος του Supervisory Board (2008-2011)

Άλλοι ρόλοι

Στην Bawag Bank AG (τράπεζα):

  • Επικεφαλής του τμήματος Commercial Real Estate Finance and large voluminous loans (2006-2011)
  • Επικεφαλής του τμήματος εμπορικών δανείων (2002-2006)
  • Αναπληρωτής Επικεφαλής του εμπορικού τμήματος (1997-2002)
  • Αναπληρωτής Επικεφαλής του τμήματος πιστώσεων των γραφείων της Βιέννης (1992-1997)

Σπουδές

  • Vienna University of Economics (1976-1982)

Τόπος γέννησης

Έδεσσα, Ελλάδα


Δημήτριος Μίσκου
Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010
Λήξη θητείας: 2021