Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Is Deflation a Risk for Greece?

Η μελέτη αναλύει τις αιτίες και τις επιδράσεις του αποπληθωρισμού και τις επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπιση του. Εξετάζεται η πιθανότητα επιμονής του αποπληθωρισμού, καθώς και οι επιπτώσεις του στην ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιμές και τη δυναμική του δημόσιου χρέους. Η μελέτη συμπεραίνει ότι, παρότι μέχρις στιγμής δεν στοιχειοθετείται κάτι τέτοιο, τα στοιχεία δεν επιτρέπουν ακόμα την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία οι τάσεις αποπληθωρισμού και οι αποπληθωριστικές προσδοκίες ενταθούν, οι αρχές πρέπει να δράσουν εγκαίρως ώστε να προληφθεί ένα αποπληθωριστικό σπιράλ, διότι η αντιμετώπισή του εκ των υστέρων θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. Σε μία τέτοια περίπτωση, το αποτελεσματικότερο εργαλείο πολιτικής θα ήταν η ευθεία ποσοτική επέκταση της προσφοράς χρήματος από την ΕΚΤ.