Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αύξηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας και πτώση της αξίας των πωλήσεων του βιομηχανικού κλάδου

• Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) ενισχύθηκε κατά €278,40 εκ το Νοέμβριο 2015.
• Για το σύνολο του 12μήνου Δεκεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου 2015, το ΙΤΣ διαμορφώθηκε στα -€0,82 δις (έλλειμμα).
• Ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας – σε όρους εκδοθεισών αδειών – διαμορφώθηκε στο -11,35% τον Οκτώβριο 2015 από -3,54% το Σεπτέμβριο 2015.
• Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (δείκτης αξίας πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές) σημείωσε ετήσια πτώση -10,14% το Νοέμβριο 2015 από -18,77% τον Οκτώβριο 2015.