Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μόνο το 1/5 από την αύξηση 3,24% των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών (2015q2) οφείλεται στην κατηγορία των διαρκών αγαθών

• Η αύξηση 3,24% της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών αποτέλεσε το βασικό πυλώνα αύξησης 1,73% του ΑΕΠ το 2o τρίμηνο 2015
• Σημαντική αύξηση 14,10% σημείωσε η καταναλωτική δαπάνη διαρκών αγαθών το 2o τρίμηνο 2015. Ωστόσο μόλις το 1/5 από την αύξηση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών οφείλεται στην προαναφερθείσα μεταβολή
• Ενισχύθηκε ο αποπληθωρισμός το Σεπτέμβριο 2015. Η ετήσια μεταβολή του Εθνικού ΔΤΚ διαμορφώθηκε στο -1,72% ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τον ΕνΔΤΚ ήταν -0,76%
• Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο τον Ιούλιο 2015. Διαμορφώθηκε στο 24,99% από 25,03% τον Ιούνιο 2015