Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανάγκη για την ενίσχυση της δυναμικής των ελληνικών εξαγωγών. Η Ισχνή αναπτυξιακή πορεία στην Ευρωζώνη δημιουργεί εμπόδια.

• Οι εξαγωγές (εμπορευματικές συναλλαγές) της ελληνικής οικονομίας κατέγραψαν ετήσια αύξηση 5,92% (από 2,06 στα 2,18 δις ευρώ) το μήνα Απρίλιο. Το αντίστοιχο μέγεθος για τις εισαγωγές διαμορφώθηκε στο 5,97% (από 3,63 στα 3,85 δις ευρώ).
• Το 55,37% των εξαγωγών είχε ως προορισμό χώρες της ΕΕ ενώ το υπόλοιπο 44,63% κατευθύνθηκε προς τρίτες χώρες. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τις δαπάνες των εισαγωγών ήταν στο 49,57% και 50,43% αντίστοιχα.
• Σε όρους αθροίσματος 4 μηνών (Ιανουάριος-Απρίλιος) οι εξαγωγές εμπορευμάτων ανήλθαν στα 8,45 δις ευρώ και παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες εν συγκρίσει με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι εισαγωγές μειώθηκαν από 15,46 στα 14,84 δις ευρώ.