Αποτελεσματική χρήση πόρων, βελτίωση απορροφητικότητας και δημοσιονομική πειθαρχία τα τρία κλειδιά για την επιτυχία του νέου ΕΣΠΑ | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελεσματική χρήση πόρων, βελτίωση απορροφητικότητας και δημοσιονομική πειθαρχία τα τρία κλειδιά για την επιτυχία του νέου ΕΣΠΑ

• Η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στο ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων
• Η βελτιστοποίηση της ωφέλειας από το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 μπορεί να επιτευχθεί με:
o Την συνέχιση των επιδόσεων στον τομέα της απορρόφησης των πόρων
o Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πόρων
o Την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων
• Η περαιτέρω βελτίωση των εσόδων της Κεντρικής Κυβέρνησης, χωρίς την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων αλλά με την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, το κρίσιμο ζητούμενο για τους επόμενους μήνες.
• Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: το τετράμηνο Ιανουάριος-Απρίλιος 2014 σημειώθηκε έλλειμμα €2,2 δισ., βελτιωμένο κατά 34,7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων.