Ενημέρωση μοντέλου Eurobank GDP NOWcasting. Προκαταρκτικές προβλέψεις του ΑΕΠ. | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικής οικονομετρικής μελέτης για την παραγωγή εκτιμήσεων του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο.