Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η μηνιαία έκδοση «Global & Regional Monthly» παρέχει μια θεώρηση των τρεχουσών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία και τις κεφαλαιαγορές, εστιάζοντας στις βασικές μακροοικονομικές θεματικές και τις επιπτώσεις τους για τις περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης και της περιοχής της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.