Μεταβίβαση των ομολογιών ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG ύψους €150εκ. από την Eurobank στον Όμιλο της Fortress | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank Ergasias S.A. (“Eurobank”) ανακοινώνει ότι, μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, ολοκληρώθηκε στις 02 Δεκεμβρίου 2016 η μεταβίβαση των ομολογιών ομολογιακού δανείου έκδοσης της Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (“MIG”), με συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο €150.000.000, τις οποίες είχε στην κατοχή της η Eurobank, σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Fortress Investment Group LLC (NYSE: FIG), (η “Συναλλαγή”). 

Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Eurobank. 

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank στα πλαίσια της Συναλλαγής.

ΚΑΤΕΒΑΖΩ την Εταιρική Ανακοίνωση