Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέο καταθετικό-επενδυτικό προϊόν EUROSMART

Στο 6% αυξάνει η EurobankEFG το επιτόκιο της προθεσμιακής της κατάθεσης στο EUROSMART.  Το EUROSMART συνιστά ένα καινοτόμο τραπεζικό προϊόν με ευνοϊκούς όρους συμμετοχής που συνδυάζει με μία κίνηση, κατάθεση και επένδυση μαζί.

Με το αναγκαίο ποσό επένδυσης να κυμαίνεται χαμηλά (€20.000), οι επενδυτές δύνανται πλέον να απολαμβάνουν υψηλό επιτόκιο 6% σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 6 μηνών για το 50% του κεφαλαίου τους και για το υπόλοιπο 50% προοπτική ικανοποιητικών αποδόσεων ανεξάρτητα από την πορεία των αγορών.  Οι αποδόσεις προκύπτουν μέσω ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου «παντός καιρού» που συνδυάζει προστασία κεφαλαίου και απόδοσης, αφού παρέχει τη δυνατότητα να κερδίζουν οι επενδυτές από την πορεία των 20 μετοχών εταιρειών που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο του EurobankEFG (LF) AllWeatherPlus είτε αυτή είναι ανοδική, είτε καθοδική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω προϊόν έρχεται να προστεθεί στην ήδη επιτυχημένη σειρά καταθετικών-επενδυτικών προϊόντων EUROSMART που παραδοσιακά προσφέρει η EUROBANK στο επενδυτικό κοινό.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ