Ανακοίνωση Πώληση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Πώληση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 15.12.2006 την πώληση μέρους των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα, κατόπιν αποφάσεων των από 5.4.2005 και 3.4.2006 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, στο διάστημα από  19.12.2006 έως 22.12.2006 θα πωληθούν σε πακέτο έως 2.000.000 μετοχές της Τράπεζας, όλες ονομαστικές κοινές, με κατώτερη τιμή πώλησης 26.90 ευρώ ανά μετοχή.
Η ανωτέρω πώληση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της απόκτησης της DZI Bank όπως αυτή είχε ανακοινωθεί στις 29.9.2006.
Αθήνα, 15  Δεκεμβρίου 2006
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.