Αναμόρφωση της Διοικητικής Επιτροπής | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναμόρφωση της Διοικητικής Επιτροπής

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Πέτρου Κατσούλα, Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής Ομίλου, και του κ. Χάρη Κοκολογιάννη, Γενικού Διευθυντή Group Finance & Control (Chief Financial Officer), ως μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Τράπεζας.