Παρουσίαση προς Αναλυτές | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παρουσίαση προς Αναλυτές

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της για το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, η Τράπεζα προέβη σε παρουσίασή της προς αναλυτές, αντίτυπο της οποίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.