Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παρουσίαση Νέου Τραπεζικού Οργανισμού

Την πρώτη, μετά τη νομική συγχώνευση, ολοκληρωμένη παρουσίαση του νέου τραπεζικού οργανισμού EFG Eurobank Ergasias καθώς και τους άξονες της στρατηγικής σε όλους τους τομείς δραστηριότητας για την περαιτέρω ανάπτυξή του πραγματοποίησαν χθες σε συνέντευξη τύπου τα μέλη της διοίκησης.
Την πρώτη, μετά τη νομική συγχώνευση, ολοκληρωμένη παρουσίαση του νέου τραπεζικού οργανισμού EFG Eurobank Ergasias καθώς και τους άξονες της στρατηγικής σε όλους τους τομείς δραστηριότητας για την περαιτέρω ανάπτυξή του πραγματοποίησαν χθες σε συνέντευξη τύπου τα μέλη της διοίκησης. Ο Πρόεδρος κ. Ξενοφών Νικήτας επισήμανε πως ο νέος τραπεζικός οργανισμός κατέχει ήδη την τρίτη θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με συνολικό ενεργητικό που ξεπερνά τα 5 τρισ. δρχ., ίδια κεφάλαια άνω των 600 δισ. δρχ. δίκτυο 330 καταστημάτων σε όλη τη χώρα και προσωπικό περίπου 7.500 ατόμων. Πρόσθεσε δε ότι η δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ο νέος οργανισμός απορρέει κυρίως από μια σειρά ποιοτικών χαρακτηριστικών λόγω της συμπληρωματικότητας των δύο τραπεζών που συνενώθηκαν και της δημιουργικής σύνθεσης των μοναδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που η κάθε μια εισέφερε στο νέο τραπεζικό οργανισμό. Έτσι, τόνισε ότι, στη βάση μιας σύγχρονης πελατοκεντρικής αντίληψης, στόχος είναι η διατήρηση υψηλών ρυθμών οργανικής ανάπτυξης που να ξεπερνούν το 40% σε ετήσια βάση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Νανόπουλος, παρουσίασε τους βασικούς στόχους της στρατηγικής του νέου τραπεζικού οργανισμού που είναι:
 • Ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά και ανάπτυξη με βάση τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα
 • Παρουσία στην ευρύτερη περιφέρεια
 • Πρόσβαση στις αγορές της Δ. Ευρώπης, άμεσα ή έμμεσα, μέσω στρατηγικών συμμαχιών (Deutsche Bank, EFG Bank Group)
 • Ηγετική θέση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα κανάλια διανομής της Νέας Οικονομίας
 • Ανταγωνιστική θέση στην ενιαία ευρωπαική αγορά του ευρώ. Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Πολλαπλά δίκτυα διανομής
 • Καινοτομία και ποιότητα προιόντων και υπηρεσιών
 • Νέες τεχνολογίες Ο κ. Νανόπουλος παρουσίασε την εικόνα και τα βασικά μεγέθη των δραστηριοτήτων του νέου τραπεζικού οργανισμού στους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς τομείς. Επίσης παρουσίασε τα μερίδια αγοράς που η νέα τράπεζα κατέχει σε όλους αυτούς τους τομείς και τόνισε ότι βασική επιχειρησιακή προσέγγιση του συνόλου των δραστηριοτήτων είναι η έμφαση σε τομείς υψηλής απόδοσης και ανάπτυξης για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Τέλος ο κ. Νανόπουλος έκανε αναφορά στη στρατηγική συνεργασία με τη Deutsche Bank που ήδη αναπτύσσεται με επιτυχία στους τομείς των κεφαλαιαγορών, της χρηματοδότησης μεγάλων έργων, της ναυτιλίας, των αμοιβαίων κεφαλαίων, των ασφαλειών, των παραγώγων, της τεχνολογίας και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Η συνεργασία αυτή θα διευρυνθεί περαιτέρω και στους τομείς της χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, της θεματοφυλακής, των χρηματιστηριακών συναλλαγών εξωτερικού, του E-Banking και των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών.Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βύρων Μπαλλής, παρουσίασε αναλυτικά τις δραστηριότητες, τη στρατηγική και τους στόχους της EFG Eurobank Ergasias στον ευρύτερο τομέα της τραπεζικής ιδιωτών (Retail Banking) όπου έχει σημειωθεί μεγάλη αύξηση των μεριδίων σε όλους τους επιμέρους τομείς με πάνω από 2.000.000 πελάτες και ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. Όπως είπε ο κ. Μπαλλής τόσο στον τομέα των επενδυτικών και αποταμιευτικών προϊόντων προσφέρονται 11 διαφορετικά προγράμματα και 16 αμοιβαία κεφάλαια για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών πελατών. Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων προς ιδιώτες προσφέρονται:
 • 24 προγράμματα καταναλωτικών δανείων με μερίδιο αγοράς στην καταναλωτική πίστη 25%
 • ευρύ φάσμα πιστωτικών καρτών με περίπου 750.000 κάρτες
 • 20 προγράμματα στεγαστικών δανείων με μερίδιο αγοράς 16 –20% στο σύνολο επιδοτούμενων και μη δανείων
 • Στα νέα δάνεια σε καταναλωτική και στεγαστική πίστη το μερίδιο αγοράς ξεπερνά το 30%Ο κ. Μπαλλής παρουσίασε επίσης την στρατηγική ανάπτυξης των νέων καναλιών διανομής που δημιουργεί η «νέα οικονομία» τονίζοντας πως η EFG Eurobank Ergasias θα έχει ηγετική στο χώρο αυτό προσφέροντας ολοκληρωμένη και εύκολη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πελατών της μέσω πολλαπλών καναλιών. Ήδη παρέχεται τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω των ΑΤΜ΄ς, του τηλεφώνου (Phone Banking), διαδικτύου (www.eurobank.gr), ψηφιακής τηλεόρασης (μπουκέτο NOVA), κινητού τηλεφώνου Wap.
  Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Καραμούζης, παρουσίασε αναλυτικά τις δραστηριότητες και τη στρατηγική στον τομέα της επενδυτικής τράπεζικής , των χρηματιστηριακών υπηρεσιών, της διαχείρισης διαθεσίμων και του Private Banking. Οι δραστηριότητες της επενδυτικής τραπεζικής αναπτύσσονται μέσω της EFG Finance που στόχο έχει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προιόντα και υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, διαχείρισης θεσμικών κεφαλαίων, ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προιόντα στον πελάτη επιχειρηματία/θεσμικό επενδυτή. Οι κύριες δραστηριότητες στον τομέα αυτό είναι η παροχή κεφαλαίων προς επιχειρήσεις, η χρηματοοικονομικές συμβουλές, οι εκδόσεις χρέους, η θεσμική διαχείριση περιουσίας, και οι αγοραπωλησίες μετοχών ενώ έχει ήδη ηγετική θέση στις αναδοχές εταιριών με μερίδιο περίπου 20%. Στον τομέα του Private Banking όπως επισήμανε ο κ. Καραμούζης, έχουν δημιουργηθεί 15 εξειδικευμένες μονάδες σε όλη την Ελλάδα ενώ σε κάθε κατάστημα υπάρχει ειδικός επενδυτικός σύμβουλος. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια του Private Banking ανέρχονται σε 1,5 τρισ. δρχ. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και λύσεων στη διαχείριση μεγάλης περιουσίας ιδιωτών με σύγχρονα προιόντα, ασφάλεια και ικανοποιητικές αποδόσεις. Σοβαρό πλεονέκτημα είναι βέβαια η συνεργασία με το EFG Bank Group που προσφέρει άμεση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
 •