Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τουρισμός 2020: Παρουσίαση Μελέτης ΣΕΤΕ-Eurobank

Τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου στον ελληνικό Τουρισμό την επόμενη δεκαετία πραγματεύεται η μελέτη του ΣΕΤΕ «Ελληνικός Τουρισμός 2020: Πρόταση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο» που παρουσιάσθηκε σήμερα με αποκλειστικό χορηγό την Eurobank EFG. Η μελέτη φιλοδοξεί να αποτελέσει τον «Οδικό Χάρτη» για την υλοποίηση μιας νέας πολιτικής που θα αναδείξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τουρισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Κατά την εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης, παρέστη ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος ο οποίος χαιρέτισε την πρωτοβουλία. Οι ομιλητές κ.κ. Νικόλαος Νανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG, Νικόλαος Αγγελόπουλος Πρόεδρος του ΣΕΤΕ και Νικόλαος Καραμούζης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank τόνισαν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας πολιτικής για τον τουρισμό και τη στρατηγική επιλογή της Eurobank EFG για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων και μεταξύ αυτών των τουριστικών.

Τη μελέτη παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ κ. Γεώργιος Δρακόπουλος.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ν. Αγγελόπουλος τόνισε ότι: «η πρόταση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο του ελληνικού τουρισμού είναι κατά βάση πρόταση πολιτικής, που κατά προτεραιότητα, πρέπει να διαχειρισθεί ή ακόμα καλύτερα να επιβάλλει κύρια την αλλαγή νοοτροπίας. Η σημερινή ρομαντική προσέγγιση με την οποία ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει τη σχέση του με τον τουρισμό, πρέπει να μετατραπεί σε προσέγγιση τεχνοκρατική με συνέχεια και συνέπεια. Η σημερινή προσέγγιση του ιδιωτικού τομέα, που χαρακτηρίζεται από ενδοκλαδική εσωστρέφεια, πρέπει να μετεξελιχθεί σε εξωστρεφή πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι προαπαιτούμενο κάθε προσπάθειας ανάπτυξης, η συνειδητοποίηση από την Πολιτεία, όπως και στην έκταση που αυτή εκφράζεται, ότι ο τουρισμός είναι θεμελιώδης τομέας της οικονομίας με τις ευρύτερες συνέργειες με τους άλλους τομείς της οικονομίας, με εξωστρέφεια πάνω από το 80% της δραστηριότητάς του, με επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας και με τη μεγαλύτερη, σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας, συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη. Διαχρονικά και μέχρι σήμερα η συμβολή του δημόσιου τομέα τόσο στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όσο και στη δημιουργία των καταλλήλων και αναγκαίων υποδομών είναι υποτονική. Συνεπώς, θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού είναι η αλλαγή στάσης των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα της οικονομίας, τον τουρισμό.»

Ο κ. Νανόπουλος στον χαιρετισμό του επεσήμανε: «Διαχρονικά ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς με την ευρεία έννοια συμμετέχει με περίπου 17% - 18% στο ΑΕΠ της χώρας μας. Οι σημερινές προκλήσεις για τον τουρισμό μας χρειάζονται παρεμβάσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουν με διορατικότητα, σύγχρονη αντίληψη και όραμα, όχι μόνον το κράτος αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς. Είναι απαραίτητος ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που να προσδιορίζει τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης του τομέα αυτού με ποιοτικά κριτήρια και σεβασμό στο περιβάλλον. Κοινός στόχος, είναι να περάσουμε και στον τουρισμό, σε ένα διαφορετικό από το παρελθόν, πρότυπο ανάπτυξης, και να παράγουμε ένα διαφοροποιημένο, ελκυστικό και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν που θα προβάλλεται δυναμικά, και θα ανταποκρίνεται στην μεταβαλλόμενη παγκόσμια ζήτηση».

«Ως Όμιλος είμαστε σταθερά αρωγοί του ελληνικού τουρισμού, με σημερινά υπόλοιπα χαρτοφυλακίου δανείων προς τουριστικές επιχειρήσεις άνω του € 1,5 δις., επεσήμανε ο κ. Ν. Καραμούζης, προσθέτοντας ότι «το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει από μόνο του περίπου το 20% των συνολικών χρηματοδοτήσεων του κλάδου του Τουρισμού στην Ελλάδα, καθιστώντας την Eurobank EFG ηγέτιδα δύναμη στη χρηματοδότησή του. Είμαστε ευέλικτοι στις αναδιαρθρώσεις δανειακών υποχρεώσεων ξενοδοχείων έχοντας ολοκληρώσει αναδιαρθρώσεις ύψους € 400 εκ περίπου. Ενισχύουμε το κεφάλαιο κίνησης των τουριστικών επιχειρήσεων έχοντας διαθέσει άνω των €270 εκ. σε πιο ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης, όπως προεξοφλήσεις απαιτήσεων από Tour Operators και ανακαινίσεις ξενοδοχείων καθώς και σε λοιπές μορφές κεφαλαίου κίνησης».

Ο κ. Γεώργιος Δρακόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ, παρουσιάζοντας τη μελέτη, τόνισε ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία σε κάθε περίπτωση είναι ανοικτή σε βελτιωτικές παρεμβάσεις. Η πρόταση περιγράφει το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις του νέου μοντέλου, αναλύοντας κατά περίπτωση τις αναπτυξιακές συνιστώσες του ελληνικού τουρισμού για την επόμενη δεκαετία.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στο www.greektourism2020.gr

Τα πλήρη κείμενα των ομιλιών των κ.κ. Ν. Νανόπουλου, Ν. Καραμούζη, Ν. Αγγελόπουλου καθώς και φωτογραφίες από την εκδήλωση, είναι διαθέσιμες στις διευθύνσεις: www.sete.gr και www.eurobank.gr

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της μελέτης:

  • Το μοντέλο ανάπτυξης καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το ρόλο του τουρισμού στην γενικότερη οικονομική πολιτική της χώρας κι επηρεάζεται από το είδος και το βαθμό ανάπτυξης συνεργειών με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.
  • Τα σημερινά δεδομένα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν υπερσυγκέντρωση της προσφοράς με το 65% των κλινών να συγκεντρώνονται σε τέσσερις (4) περιοχές κι έντονη εποχικότητα της ζήτησης με το 50% των αφίξεων να σημειώνονται σε τρεις (3) μήνες.
  • Οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού την τελευταία τριετία δεν ξεπερνούν το 80% των δυνατοτήτων του, ενώ η υπερπροσφορά κλινών προσεγγίζει τις 400.000 κλίνες.
  • Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο απαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό από θεσμικούς και μη μετασχηματισμούς: αυτόνομο Υπουργείο Τουρισμού, ίδρυση Γραμματείας Τουρισμού σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, μόνιμος ΓΓ Τουρισμού ή τουλάχιστον με πενταετή θητεία, συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων από το γραφείο του Πρωθυπουργού και διακομματική συναίνεση για τον τρόπο διοίκησης του τουρισμού. Στο επίπεδο της προσφοράς: διατήρηση του προϊόντος «ήλιος και θάλασσα» με αναβάθμιση της ποιότητάς του και συνεχή βελτίωση της σχέσης τιμής/ποιότητας. Ταυτόχρονα, ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού που θα προκύπτουν μέσα από αναλυτική τμηματοποίηση της ζήτησης και όχι από την περί «–ικός» παραφιλολογία.
  • Το κυρίαρχο ζητούμενο στην προσέγγιση της ζήτησης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο του ελληνικού τουρισμού είναι η δημιουργία δομών και κουλτούρας μάρκετινγκ, καθώς επίσης οι αλλαγές τόσο σε νοοτροπία, όσο και σε οργάνωση.
  • Η συνεχής έρευνα και μελέτη των αγορών είναι η ελάχιστη απαιτούμενη προϋπόθεση επιτυχίας, ενώ η ίδρυση εταιρείας με αντικείμενο το διαδικτυακό μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισμού και η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με αεροπορικές εταιρείες για νέες απευθείας πτήσεις προς τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, κρίνονται απαραίτητες.
  • Η σύσταση μηχανισμών επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων πρέπει να συγκαταλέγεται επίσης στις στρατηγικές μας προτεραιότητες.
  • Για την αύξηση της ζήτησης, ο τουρισμός πρέπει να δημιουργήσει συνέργειες και οικονομίες φάσματος με τομείς/κλάδους όπως: ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, οι ιατρικές υπηρεσίες και η γαστρονομία.
  • Η διαχείμαση (τουριστική κατοικία-holiday home) είναι ανάμεσα στους πέντε (5) σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι και πρέπει να αποτελέσει αναπτυξιακή-επενδυτική προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρισμό.
  • Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό έχουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η ψηφιακή στρατηγική δεν ασχολείται με την τεχνολογία. Επικεντρώνεται στον άνθρωπο και στην επιθυμία του να συνδέεται με τα πράγματα που του αρέσουν.

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο η αρχική, όσο και η συνεχής σε επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσης, είναι η σημαντικότερη παράμετρος στην προσπάθεια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της παραγωγικότητας, ενώ η εξασφάλιση ευελιξίας στην αγορά εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής απασχόλησης στον τουρισμό.

 

 

Παρατίθενται οι ομιλίες του κ.Νανόπουλου, Δ/νοντος Συμβούλου της Eurobank EFG και κ. Καραμούζη Αναπληρωτή Δ/νοντος Συμβούλου.

Ομιλία Δ/νοντος Συμβούλου κ. Νανόπουλου – Εκδήλωση ΣΕΤΕ

Ομιλία Αναπληρωτή Δ/νοντος Συμβούλου κ. Καραμούζη– Εκδήλωση ΣΕΤΕ

 

Στη φωτογραφία (από αριστερά προς τα δεξιά):

Νικόλαος Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ομίλου Eurobank EFG

Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ομίλου Eurobank EFG

Παύλος Γερουλάνος, Υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού

Νίκος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ