Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Έτους 2008

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Έτους 2008  και η Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009, μετά τη λήξη  της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις θα δημοσιευθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2009.