Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκλήρωση έκδοσης ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων

Ολοκληρώθηκε σήμερα, με ιδιαίτερη επιτυχία, η διάθεση της έκδοσης ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, που πραγματοποίησε η Τράπεζα EFG Eurobank ErgasiasΕκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία Themeleion IV με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το συνολικό ποσό της τιτλοποίησης ανέρχεται σε €1.555 εκ. Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση ομολογιακού δανείου της Τράπεζας από τιτλοποίηση στεγαστικών της δανείων στις διεθνείς αγορές. Έχουν προηγηθεί άλλες τρείς αντίστοιχες εκδόσεις το 2004, το 2005 και το 2006.
 
Πιστοληπτική διαβάθμιση στις ομολογίες παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poor’s, Moody´s και Fitch. Συγκεκριμένα, ποσό €1.352,9 εκ. έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με AAA /Αaa / AAA και από τους τρείς οίκους (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 13 μονάδες βάσης), ποσό €155,5 εκ. αξιολογήθηκε ως Aa3/A από τους οίκους Moody´s & Fitch αντίστοιχα (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 28 μονάδες βάσης) και ποσό €46,6εκ. ως Baa3/BBB από τους οίκους Moody´s & Fitch αντίστοιχα (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 58 μονάδες βάσης αντίστοιχα). Το προϊόν της νέας τιτλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους του διευρυνόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας.
Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση ήταν η ABN AMRO, η Barclays Capital, η Morgan Stanley και η EFG Telesis Finance και συνανάδοχος η DZ Bank AG.
Στα πλαίσια της έκδοσης πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Δουβλίνο. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για το τμήμα της έκδοσης με την υψηλότερη αξιολόγηση (ΑΑΑ) που προσφέρθηκε στους επενδυτές, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την υπερκάλυψη κατά 2,8 φορές του συνολικού Βιβλίου Προσφορών.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank EFG έχει προβεί συνολικά σε πέντε ακόμη τιτλοποιήσεις εκ των οποίων τρεις αφορούν στο χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους €2.500 εκατ., μία στο χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών ύψους €750 εκατ., και μία στο χαρτοφυλάκιο δανείων και πιστώσεων μικρών επιχειρήσεων ύψους €2.250 εκατ. οι οποίες έτυχαν ευρείας αποδοχής από ξένους θεσμικούς επενδυτές.