Διαγωνισμός καινοτομίας Η Ελλάδα Καινοτομεί! | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Με τον πανελλήνιο διαγωνισμό έρευνας και καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» αναδεικνύουμε τις επιχειρηματικές ιδέες που μπορούν να μετασχηματίσουν τη χώρα μας σε παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία. Βοηθάμε επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα να υλοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια σε συνεργασία με τον ΣΕΒ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank.

Στηρίζουμε την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία

Ο πανελλήνιος διαγωνισμός «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» επιβραβεύει ερευνητές, ερευνητικές ομάδες ή επιχειρήσεις με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα για τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους.

Στις ομάδες που διακρίνονται στον διαγωνισμό:

 • Προσφέρουμε χρηματικό έπαθλο (2 χρηματικά έπαθλα για την εφαρμοσμένη έρευνα και 2 χρηματικά έπαθλα για την καινοτομία).

 • Προσελκύουμε ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των ιδεών τους.

Για όλες τις υποψηφιότητες που προκρίνονται στον διαγωνισμό δημιουργούμε ευκαιρίες προβολής και επικοινωνίας:

 • Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 • Μέσα από το δίκτυο της Eurobank και τα δίκτυα επαγγελματικών φορέων.

 • Σε συναντήσεις με την επιχειρηματική και χρηματοπιστωτική κοινότητα.

 • Σε περιφερειακές εκθέσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε κέντρα επιχειρηματικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα.

 • Με το λεύκωμα του διαγωνισμού «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» που διανέμουμε σε επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Τις υποψηφιότητες αξιολογεί το επιστημονικό συμβούλιο που ορίζει ο ΣΕΒ με την Eurobank. Η αξιολόγηση βασίζεται στα χαρακτηριστικά και το δυναμικό καθεμίας:

 • Πόσο πρωτότυπη είναι.

 • Τι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέρει.

 • Πόσο ώριμο είναι το πεδίο για την πρακτική εφαρμογή της, τη χρήση της και τη διάχυση των ωφελειών της.

 • Πόσο δυνατή είναι η μαζική παραγωγή και η εμπορική αξιοποίηση της καινοτομίας σε τεχνολογικούς ή εμπορικούς κλάδους.

 • Πώς ενισχύει τη θέση του φορέα ή της επιχείρησης που έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (οικονομικά στοιχεία, θέση στην αγορά, εξωστρέφεια κ.λπ.).

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα

Ο διαγωνισμός «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» ξεκίνησε το 2012. Είναι ο μοναδικός διαγωνισμός στην Ελλάδα που συνδέει την επιστημονική έρευνα με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στις 3 επιτυχημένες διοργανώσεις του μέχρι σήμερα:

 • 60 καινοτόμες ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα βραβεύτηκαν. Πολλές από αυτές τις καινοτομίες έχουν υλοποιηθεί σήμερα.

 • 747 υποψηφιότητες προκρίθηκαν στον διαγωνισμό από τον χώρο της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας.

Μέσα από τον διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» ενισχύουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και οικονομία:

 • Βοηθάμε να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους.

 • Αναδεικνύουμε την καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 • Συνδέουμε την έρευνα και τις καινοτόμες ιδέες με την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή.

 • Κινητοποιούμε τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας.

Πραγματοποιούμε αυτήν την πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας, ο ΣΕΒ έχει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία.

Χτίζουμε πάνω στις αξίες μας

Με τον πανελλήνιο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» κινητοποιούμε τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Ανοίγουμε τον δρόμο σε νέους επιστήμονες που αγαπούν τη γνώση και την έρευνα. Τους βοηθούμε να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, γιατί πιστεύουμε πως:

 • «Η υγιής επιχειρηματικότητα είναι αυτή που δημιουργεί ταυτόχρονα αξία για τους πελάτες της επιχείρησης, τους εργαζόμενους σε αυτή, τους μετόχους και τελικά την κοινωνία ολόκληρη».

 • «Το απόθεμα επιστημονικού, τεχνολογικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

 • «Η καινοτομία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και την επάνοδο της οικονομίας μας σε αναπτυξιακή τροχιά».

Και συνεχίζουμε

Μέσα από τον πανελλήνιο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» συνεχίζουμε να αναζητούμε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που:

 • Βελτιώνουν την καθημερινή ζωή μας.

 • Ενισχύουν την εξωστρέφεια της Ελλάδας.

 • Συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί ο 4ος πανελλήνιος διαγωνισμός «Η Ελλάδα Καινοτομεί!».

Αν είστε επιστήμονας και θέλετε να δείτε την καινοτομία σας να γίνεται πραγματικότητα, στείλτε την ιδέα σας στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!».