Εξυπηρέτηση Μετόχων και Επενδυτών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank ανταποκρίνεται αμέσως και εξυπηρετεί τις ανάγκες των μετόχων και των επενδυτών μας. Για να τους προσφέρουμε ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αξιοποιούμε καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης μετοχολογίου και ομολογιών σε εισηγμένες εταιρείες.

Ισότιμη μεταχείριση

Εξυπηρετούμε ισότιμα όλους τους μετόχους μας, μικρούς και μεγάλους. Τα προγράμματα και οι διαδικασίες που ακολουθούμε εναρμονίζονται με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ιδίως τη χρηματιστηριακή.

Ανταποκρινόμαστε αμέσως στις ανάγκες των μετόχων και των επενδυτών μας. Τους πληροφορούμε για τα δικαιώματά τους με βάση τον νόμο και το Καταστατικό της Eurobank και τους διευκολύνουμε να τα ασκούν.

Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις των μετόχων.

Πιστοποιημένες διαδικασίες

Οι διαδικασίες μετοχολογίου της Eurobank είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Ελέγχονται από τον ανεξάρτητο φορέα TÜV HELLAS (μέλος του Ομίλου TÜV Nord).

Καινοτόμες υπηρεσίες

Εξελίσσουμε συνεχώς το φάσμα υπηρεσιών μας, για να καλύπτουμε όλο και πιο ολοκληρωμένα, άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες του μετοχολογίου μας:

  • Οι μέτοχοί μας μπορούν να διορίζουν ηλεκτρονικά τον αντιπρόσωπό τους στις Γενικές Συνελεύσεις μέσα από την Ηλεκτρονική Υποστήριξη Γενικών Συνελεύσεων e-General Meeting. Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα που υποστηρίζει ηλεκτρονικά τις Γενικές Συνελεύσεις της και δίνει αυτή τη δυνατότητα στους μετόχους της.

  • Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία νομιμοποίησης των κληρονόμων των μετόχων μας. Οι δικηγόροι της Eurobank εκδίδουν τη σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ελληνικό Κληρονομικό Δίκαιο.

Επιπλέον, προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης σε εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

  • Διαχείριση Μετοχολογίου

  • Διαχείριση Εταιρικών Ομολογιακών Δανείων

Ασφάλεια ηλεκτρονικών αρχείων

Με προηγμένα συστήματα ασφαλείας θωρακίζουμε τα ηλεκτρονικά αρχεία που διαχειριζόμαστε και τηρούμε για το μετοχολόγιό μας. Χρησιμοποιούμε εφεδρικό σύστημα (Disaster Recovery Site – DRS) σε διαφορετική τοποθεσία χρήσης από αυτή του κυρίως συστήματος. Το εφεδρικό σύστημα ενημερώνεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μακρόχρονη πείρα

Η Διεύθυνση Investor Information Services διαχειρίζεται αποτελεσματικά το μετοχολόγιο της Eurobank. Απαρτίζεται από εκπαιδευμένα στελέχη με μακρόχρονη πείρα στον τραπεζικό κλάδο και τις υπηρεσίες μετοχολογίου.

Από το 1999 η Διεύθυνση Investor Information Services προσφέρει τις υπηρεσίες της εσωτερικά στην Eurobank και σε άλλες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επικοινωνία

Εάν είστε ιδιώτης μέτοχος, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Investor Information Services της Eurobank.

Τηλεφωνικά: 2103522400

Με φαξ: 2103522681

Με emailinvestorsinfo@eurobank.gr

Στα γραφεία της Διεύθυνσης: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, 14234 Αθήνα.

Στο κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί, όπου μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά/ερώτημά σας.

Εάν είστε ξένος θεσμικός μέτοχος, επενδυτής ή αναλυτής,  παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Investor Relations της Eurobank.

Με emailInvestor_Relations@eurobank.gr

Στα γραφεία της Διεύθυνσης: Αμαλίας 20, 105 57 Αθήνα.