Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες Retail Banking του Ομίλου, η θυγατρική μας Τράπεζα στη Βουλγαρία (Postbank Eurobank Bulgaria), ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία μια καμπάνια προβολής και επένδυσης σε δομημένο καταθετικό προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου 5ετούς διάρκειας. Το συνολικό ποσό συμμετοχής έφτασε τα €20 εκ. και αποτελεί τη μεγαλύτερη πελατειακή έκδοση τόσο για την τοπική τραπεζική αγορά όσο και για τον Όμιλό μας στο τρέχον έτος, μέχρι σήμερα.

Το διεθνές περιβάλλον μηδενικών ή και αρνητικών επιτοκίων ακόμα και για τους πελάτες Δικτύου όπως στη γείτονα Χώρα, όπου η θυγατρική μας διαδραματίζει συστημικό ρόλο, καθώς και η εκπεφρασμένη επιθυμία των πελατών μας για μια σειρά προϊόντων που συνδυαστικά προσφέρουν εγγύηση κεφαλαίου στη λήξη και συμμετοχή  στις εν δυνάμει ανοδικές τάσεις υποκείμενων δεικτών / αξιών, μεταφράστηκε στην εν λόγω έκδοση με έναρξη στα τέλη Απριλίου και διάρκεια 5 ετών. Η Postbank Eurobank Bulgaria, πρωτοπόρος στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, στηριζόμενη στη συσσωρευμένη εμπειρία και εξειδίκευση της Διεύθυνσης Group Global Markets καθώς και τις ισχυρές πωλησιακές μονάδες δικτύου στη Χώρα, κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία με την εν θέματι έκδοση.

Το εγγυημένου κεφαλαίου προϊόν, με τον τοπικό διακριτικό τίτλο Deposit Index Duo Gold, προσφέρει 50% συμμετοχή στην ανοδική πορεία του υποκείμενου δείκτη ο οποίος επενδύει συνδυαστικά και σταθμισμένα στο Χρυσό και τις Μετοχικές Αγορές. Η εξαιρετική συνεργασία των Global Markets Sales της θυγατρικής μας με τους Τομείς Global Markets Sales & Structuring και Global Markets International, συνέβαλαν στην έκδοση ενός πρωτοποριακού δομημένου καταθετικού προϊόντος. Η στενή και συνεχής  επικοινωνία αυτών, αποτελεί εχέγγυο της επιτυχίας των επερχόμενων εκδόσεων (Deposit Index Climate Change), αναδεικνύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου σε προϊόντα εντάσεως τεχνογνωσίας στην ευρύτερη περιοχή παρουσίας του.