Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Οι διευθύνσεις Cash and Trade Services και Transaction Banking Solutions του Τομέα Global Transaction Banking, παραδοσιακά διεξάγουν δια ζώσης συναντήσεις με πελάτες, είτε σε one to one επίπεδο, είτε μαζικά σε στοχευμένο πελατολόγιο στις εγκαταστάσεις του Τομέα, με στόχο την παρουσίαση λύσεων, σε προϊόντα και υπηρεσίες Εισπράξεων και Πληρωμών, εξωστρέφειας καθώς και υπηρεσιών Trade Finance, εστιασμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Αυτή η ανάγκη αμεσότητας προς τους πελάτες, που διακόπηκε απότομα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19), αντικαταστάθηκε  σε σύντομο χρονικό διάστημα με online συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές είναι ολιγομελείς (περίπου 10 πελάτες), με στόχο τη διάδραση και τη συζήτηση πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η ανταπόκριση και η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων δηλώνει την επιτυχία της πρωτοβουλίας, καθώς και την ανάγκη των επιχειρήσεων σε στοχευμένες και άμεσες λύσεις σχετικά με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, η συμβουλευτική προσέγγιση, καθώς και η υποστήριξη ‘after sales’ προς τους εταιρικούς πελάτες, αποτελούν τον στόχο των Διευθύνσεων, με μια ολιστική προσέγγιση και εξυπηρέτηση στις ανάγκες τους.

Οι διεξαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, ανά segment, αφορούν:

  • e-CTS events, για πελάτες Commercial Banking & Large Corporate με παρουσιάσεις σε εξειδικευμένες λύσεις Εισπράξεων & Πληρωμών, όπως η υπηρεσία PayGate, σε υπηρεσίες Bankassurance όπως το ‘Cyber Security’ σε συνεργασία με τη Designia, σε υπηρεσίες ‘e-Sourcing solution’ σε συνεργασία με τη BE24, καθώς και ένα ευχαριστήριο ‘wine tasting’ e-event με τη συμμετοχή sommelier για επιλεγμένες εταιρείες με πολυετή συνεργασία.  Έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 11 συναντήσεις, με τη συμμετοχή 128 εκπροσώπων από 92 CBN & LC εταιρείες, ενώ υπάρχει προγραμματισμός για ακόμη 16 συναντήσεις μέχρι το τέλος του έτους. Ο βασικός στόχος παραμένει η παροχή δέσμης λύσεων στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών.
  • e-Trade events, για επιχειρήσεις Small Business Banking (SBB), εισαγωγικής ή/και εξαγωγικής δραστηριότητας, με θέμα ‘Ψηφιακή εξέλιξη στο παγκόσμιο εμπόριο’ όπου παρουσιάζονται οι δράσεις εξωστρέφειας μέσω του Exportgate και του Trade Club Alliance καθώς και λύσεις χρηματοδότησης διεθνών συναλλαγών μέσω των ‘Trade Finance solutions’. Έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 9 συναντήσεις, με τη συμμετοχή 79 εκπροσώπων από 76 SB εταιρείες, ενώ υπάρχει προγραμματισμός για ακόμη 10 συναντήσεις μέχρι τέλος έτους, με στόχο τη διασύνδεση και την ενίσχυσή των πελατών σε εμπορικές δραστηριότητες, στο παγκόσμιο εμπόριο.