Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

GCIB πρωτοβουλίες

Οι πρωτοβουλίες μας συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 για τη βελτίωση της «απομακρυσμένης» εργασίας και επικοινωνίας. Έτσι, μετά τις υλοποιήσεις του 2020 των ψηφιακών εφαρμογών του V-Banking, των e-Εξουσιοδοτήσεων και e-Υπεύθυνων δηλώσεων και των ηλεκτρονικών υπογραφών, το 2021 δώσαμε τη δυνατότητα υπογραφής συμβατικών εγγράφων μέσω MS Teams & E-signatures.

Στο μέτωπο των digital έργων συνεχίσαμε:

 1. τις αναπτύξεις στο Rm Tool και “ανέβηκαν”:
  • New daily payments μέσω PowerBI όπου γίνονται visualized οι καθημερινές πληρωμές του πελάτη, ανά νόμισμα, χώρα και άλλες διαστάσεις που θέλει ο RM.
  • Ληξιάριο νομιμοποιήσεων, για να παρακολουθείται από τον RM/CCSO και να ενημερώνει εγκαίρως τον πελάτη.
  • Το ΣΠΥ που ευχόμαστε να καλύψει σταδιακά πλήρως τις ανάγκες εξατομικευμένης τιμολόγησης του πελάτη.
 2. τις αναπτύξεις στο ebanking, όπου πλέον όλα τα statements και τα σύμφωνα Ανοικτών Αλληλόχρεων Λογαριασμών καθώς και όλες οι πληροφορίες των μακροπροθέσμων δανείων (μελλοντικές δόσεις, ληξιπρόθεσμα, κινήσεις κλπ) είναι διαθέσιμες στο ebanking!

ενώ ετοιμάζουμε:

 • νέες λειτουργικότητες στο V-banking & Ε – Banking, όπως το renewal onboarding (ανανέωση γνωμάτευσης από τον πελάτη στο ebanking), o ρόλος του administrator user.
 • στο RM Tool segmentation & cross selling & σύνδεση με Budget/Account planning.

Growth Lab

Τον Μάρτιο 2021, με project leader τη Μαρία Λεοντίου, ξεκινήσαμε μια ομάδα εργασίας εσωτερικά στο GCIB & GM, η οποία ακούει στο όνομα Growth Lab. Ρόλος της ομάδας είναι:

 1. Να συναντιέται μια φορά το μήνα με σκοπό να ανταλλάσσει πληροφορίες για feedback που λαμβάνουμε από πελάτες και να συζητά ιδέες είτε για βελτίωση υφιστάμενων θεμάτων ή για σχεδιασμό νέων προϊόντων/υπηρεσιών.
 2. Να αποτελεί τον κόμβο επικοινωνίας σχετικά με την μεταφορά της πληροφορίας για οτιδήποτε νέο σχεδιάζεται στην τράπεζα και θα πρέπει να έρθει στη γνώση των μονάδων του Wholesale.
 3. Να μοιράζεται θέματα της καθημερινότητας που χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης και να προτείνει πιθανές λύσεις.
 4. Να συμμετέχει σε ideation & Design workshops, πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των μελών, για όσα σχεδιάζουμε που αφορούν λύσεις για πελάτες μας αλλά και εσωτερικές βελτιώσεις.

Φυσικά ο τρόπος επικοινωνίας & αλληλεπίδρασης είναι ΜΟΝΟ μέσω Teams Group Growth Lab και περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις / εργασίες / μελλοντικές ενέργειες και συναντήσεις μας. Ήδη τα μέλη ανέρχονται σε 81! και ο ενθουσιασμός και η ανταπόκριση των ανθρώπων μας παραμένει πολύ υψηλός.

Μετασχηματισμός

Η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει πολλές πτυχές στη ζωή μας, στης τράπεζας και στους πελάτες μας, αλλά ένα πράγμα που δεν έχει αλλάξει είναι η επείγουσα ανάγκη για μετασχηματισμό. Στην πραγματικότητα, η κρίση υπογράμμισε αυτή την ανάγκη. Ήδη έχετε ενημερωθεί:

 1. για το μεγάλο πρόγραμμα μετασχηματισμού της τράπεζας με το κωδικό όνομα «Eurobank 2030»,
 2. για τις πρωτοβουλίες του GCIB&GM στο ίδιο πλαίσιο.

Έχουμε από τα τέλη του προηγούμενου έτους και πολύ εντατικά στο 2021 αποφασιστική δράση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του δικού μας μετασχηματισμού.

 1. Digital acceleration, φέρνουμε μπροστά στο χρόνο το ψηφιακό μας μετασχηματισμό, τόσο με έργα που δίνουν μια νέα ψηφιακή εμπειρία στον πελάτη (digital onboarding, Self service capabilities), όσο και με την ενίσχυση του RM mobility (digital interaction) Κορωνίδα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι το Credit Underwriting Project, με product owner τη Μαρία Λιατάκη ξεκίνησε με μεθοδολογία agile η υλοποίηση του Digital Credit Paper, ενώ στο ίδιο πλαίσιο ο Γιάννης Μπακέας από το CBN μαζί με τη Δήμητρα Σωτηρίου από το Risk και τις ομάδες, που έχουν σχηματίσει για το σκοπό αυτό, σχεδιάζουν τα νέα swimlanes, για να «τρέχουν» τα όρια στις ταχύτητες που ζητά η αγορά χωρις βέβαια να θυσιάζεται η ποιότητα του ρίσκου.
 2. Οι πρωτοβουλίες μας για μείωση του κτιριακού κόστους μας οδήγησαν στη συγχώνευση 3 Business Centres, ενώ στα άμεσα σχέδια είναι η μετεγκατάσταση των μονάδων του Large Corporate & LS, του Structured Finance και του Investment Banking στο κτίριο Μποδοσάκη. Παράλληλα υλοποιούμε το πρώτο Business Center στην οδό Σενέκα στην Κ. Κηφισιά με βάση το branding, το ύφος και την αισθητική που θέλουμε να προβάλλουμε.
 3. Σχεδιάζουμε νέα σχήματα δανεισμού Supply Chain Financing (Factors) ενώ συμμετέχουμε στη δημιουργία Οικοσυστημάτων (GTB, Leasing, Factors) Β2Β & Β2C, που στηρίζονται στην ψηφιακή εμπειρία του πελάτη, στην άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση του συναλλακτικού κυκλώματος καθώς και στη διεύρυνση της συνεργασίας με την τράπεζα του συνόλου των μερών των οικοσυστημάτων.
 4. Project Waltz: Νέο project που ξεκίνησε δυναμικά και αφορά τη προώθηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, φαίνεται πως θα εξελιχτεί με επιτυχία φέρνοντας καλά αποτελέσματα για τη Τράπεζα.

Πολύτιμος συνεργάτης στο ταξίδι αυτό είναι το Group Transformation Sector & Group Digital Banking General Division, αλλά κυρίως οι δικοί μας άνθρωποι που μας μεταφέρουν τα μηνύματα των πελατών, είτε θετικά, είτε σημεία βελτίωσης και υποστηρίζουν την αλλαγή, με αποφασιστικότητα και όραμα. Υλοποιητές των αλλαγών είναι πολλές αξιόλογες ομάδες από όλους τους χώρους της Τράπεζας, που έχουν ανέβει μαζί μας στο άρμα του μετασχηματισμού και προσφέρουν πολύτιμο χρόνο και εμπειρία, διάθεση και φρεσκάδα.