Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα μέτρα στήριξης από την πολιτεία

Ιανουάριος 2021: Ήδη από τα τέλη του 2020, είχε ξεκινήσει η Β φάση του προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων, για τη χορήγηση εγγυήσεων σε νέα δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον COVID 19, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «Κεφάλαιο Κίνησης – Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων ΕΑΤ.

Φεβρουάριος 2021: Δόθηκε νέα αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 45 ημέρες.

Φεβρουάριος 2021: Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε στις 2/12/20 την εκ νέου παράταση μέχρι 31/03/2021, της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της σε σχέση με τα δημόσια και ιδιωτικά Moratoria, όσον αφορά τις αποπληρωμές δανείων λόγω της πανδημίας Covid-19.

Μάρτιος 2021: Ξεκίνησε ο Β΄ Κύκλος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Μάρτιος 2021: Δόθηκε νέα αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 30 ημέρες.

Απρίλιος 2021: Δόθηκε νέα αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 60 ημέρες.

Απρίλιος 2021: Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων “ΓΕΦΥΡΑ 2”.

Μάιος 2021: Δόθηκε νέα αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 60 ημέρες.

Μέτρα στήριξης aπό το GCIB

Καθώς η πανδημία υποχωρεί, τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης και αποφόρτισης αναπόφευκτα θα τερματιστούν. Ως Wholesale υποστηρίζουμε ενεργά τις επιχειρήσεις που προετοιμάζονται για το τέλος των μέτρων στήριξης ώστε να επιστρέψουν γρήγορα στη προ Covid-19 κατάσταση και να μην βρεθούν σε ευάλωτη θέση.

Τον Απρίλιο 2021 επικοινωνήθηκε το νέο πρόγραμμα step-up για επιχειρήσεις κλάδων που είχαν δυσμενώς επηρεαστεί από την πανδημία (κυρίως στον κλάδο ρουχισμού και υπόδησης καθώς και στον τουριστικό κλάδο εκτός των ξενοδοχείων)και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Δόθηκε η δυνατότητα αναβολής πληρωμής του 50% των δόσεων του 2021 και μεταφορά της υποχρέωσης πληρωμής τους στην λήξη του δανείου, με δυνατότητα παράτασης της λήξης του δανείου κατά 12 μήνες.

Σε συνεργασία με την Δ/νση Αναπτυξιακών προγραμμάτων, ετοιμάστηκε και κατατέθηκε ο φάκελος για τη συμμετοχή μας σε νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα της EIB και προσδοκούμε από το 2ο μισό του χρόνου να ξεκινήσει ο κύκλος των χορηγήσεων ΕΙΒ.