Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόσπασμα από Ομιλία ΚΒ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

<<Η ESG προσέγγιση δεν αποτελεί απλά μία νέα, παγκόσμια τάση, αλλά μία ταχέως εξελισσόμενη ανάγκη, με οδηγό τις κατευθύνσεις των εποπτικών φορέων και το έντονο ενδιαφέρον πελατών και επενδυτών.
Το κανονιστικό πλαίσιο των ESG επενδύσεων έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να προσφέρει αξία στις long-term επενδύσεις, μέσω της ενίσχυσης των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και του ενδελεχούς ελέγχου. Επίσης, καθορίζει και ακολουθεί κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς στόχους, τόσο στις επενδύσεις όσο και εσωτερικά στις εταιρείες. Αυτό αποτελεί ευκαιρία για τις τράπεζες, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, να εκσυγχρονιστούν και να έρθουν πιο κοντά στη κοινωνία και τις ανάγκες της. Για να πετύχουν οι τράπεζες υψηλές αξιολογήσεις θα πρέπει να:
Υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση.
Επιταχύνουν τη διαδικασία αλλαγής της εταιρικής τους κουλτούρας.
Ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες για χρηματοδοτήσεις και επενδυτικές τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις και projects με ισχυρό ESG αποτύπωμα.
Δημιουργήσουν περισσότερα προϊόντα και να προτείνουν λύσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίων με ESG αρχές και χαρακτηριστικά.
Αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πελατών αλλά και εκπαίδευσής τους, όπου χρειάζεται.

Η Eurobank δηλώνει όχι απλώς παρούσα, αλλά και εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές και τα κριτήρια ESG, δίνοντας προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις έργων αλλά και επενδύσεων που κάνει είτε με δικά της χρήματα είτε για λογαριασμό των πελατών της που πληρούν τα κριτήρια αυτά.>>

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

  • Ηδη από τον Οκτώβριο του 2019 η Τράπεζα υπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής
  • Θα εφαρμόσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτές τις αρχές μέσω της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και μιας κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής

Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει  τεθεί ψηλά στην ατζέντα & θα αποτελέσει οδηγό για την επόμενη ημέρα της λειτουργίας μας
  • Ευθυγραμμίζουμε τη στρατηγική μας σε αυτή την κατεύθυνση και δεσμευόμαστε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

  • Υιοθετούμε με σταθερά βήματα τη φιλοσοφία ESG και προχωράμε στην ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών, με στόχο  την έμπρακτη υποστήριξη και διευκόλυνση των εταιρειών που έχουν ήδη αλλά και που σκοπεύουν να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία αυτή, ενισχύοντας έτσι την ευημερία των πελατών μας