Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Μάρτιο του 2021 στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξαγορά του ομίλου Vivartia από την CVC Capital Partners, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης αναφορικά με τον δανεισμό του ομίλου Vivartia ύψους €310 εκ.

Στην εν λόγω συναλλαγή η Τράπεζά μας ανέλαβε το ρόλο του Συντονιστή της Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης καθώς και του Συντονιστή Διοργάνωσης και Agent των Κοινοπρακτικών Δανείων των εταιρειών του κλάδου εστίασης του ομίλου αλλά και το ρόλο του Συνδιοργανωτή στα Κοινοπρακτικά Δάνεια των κλάδων γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων . Η συναλλαγή αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Τράπεζά μας καθώς ενίσχυσε περαιτέρω την ήδη εδραιωμένη σχέση με τον Όμιλο CVC (Hellenic Healthcare Group, D-Marin, Skoutz), που είναι εκ των σημαντικότερων επενδυτών στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, με την εν λόγω συναλλαγή τέθηκαν οι βάσεις για την βιώσιμη εξυπηρέτηση του δανεισμού του ομίλου Vivartia καθώς και για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία αυτού.

Αξιοσημείωτη είναι η εξαιρετική συνεργασία και η προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων μονάδων της Τράπεζας: Large Corporate (Π. Λυμπερόπουλος, Κ. Γάνος), Syndicated Debt Solutions (Σ. Λιότσου, Σ. Ζωνάρα), Syndicated & Specialized Agency Division (Π.  Σπυροπούλου, Ι. Παπαχρήστου, Π. Τσιώτας) και ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου,  Μ. Σκαρλατίνη, Σ. Γαβαλάς, Μ. Φοτσαλά).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ