Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Ομολογιακή Έκδοση μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, ύψους €200 εκ. από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. Η τελική απόδοση ορίστηκε στο 1,90% και η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 5,1 φορές. Η Τράπεζα είχε το ρόλο Κύριου Αναδόχου στη συναλλαγή.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση της εταιρείας για εισαγωγή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας και άλλες επενδύσεις στον κλάδο των ΑΕΠ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ