Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Απρίλιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς  έκδοση νέου Ομολογιακού  Δανείου της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»  ύψους €120 εκ.  Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση  υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, στην Τράπεζα μας, ύψους € 119 εκ. και η χορήγηση νέας πιστοδότησης για κεφάλαιο κίνησης μονιμοτέρου χαρακτήρα ύψους €1 εκ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής  προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων    και συναδέλφων και ιδίως των:  CBN (Γ. Λεβογιάννη, Θ. Ζηκόπουλου, Σ. Μουζακίτη), CCA (Χ. Θωμαϊδου), ΓΔΝΥ (Τ. Ρουσσέα,) και GLA ( Γ. Μπουρνούς).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ