Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον 03/2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου ΚΟΔ της εταιρείας «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ» ύψους €73,7 εκ. Η Τράπεζά μας ανέλαβε την διοργάνωση της συναλλαγής καθώς και τη διαχείριση του δανείου. Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας (ΚΟΔ υπό την διαχείρηση της ALPHA & διμερή) συνολικού ύψους €47,4 εκ. και η κάλυψη κεφαλαιουχικών δαπανών συνολικού ύψους €26,3 εκ. Με την ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων, το ποσοστό συμμετοχής μας θα διαμορφωθεί στο 52,71%. από 39,64% του προηγούμενο ΚΟΔ υπό την διαχείριση της ALPHA.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής  προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: CBN (Α. Ράπτης, Μ. Καραμανλή, Κ. Παπαδόπουλος), CCA (Χ. Παπαδόπουλος, Σ. Ασίκης), SYNDICATED DEBT SOLUTIONS ( Σ. Λιότσου, Ι. Ξουλόγης, Α. Κόκορης),  ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Α. Αυγέρη, Χ. Γιαννακουλοπούλου, Μ. Σκαρλατίνη), SYNDICATED AGENCY (Γ. Σπυροπούλου, Κ. Αντωνοπούλου, Ε. Σακκά) και GLA (Ε. Μπενάκη, Ι. Αγγελή).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ