Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €542 εκ προς την Ελληνικό Α.Ε.

Τον Μάρτιο 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η οργάνωση και έγκριση χρηματοδοτικών όρων  συνολικού ύψους €542 εκ., διάρκειας 10 ετών για την ανάπτυξη της πρώτης Φάσης του Έργου Ελληνικού, με την Τράπεζά μας να ενεργεί ως Συντονιστής της όλης συναλλαγής και από κοινού με την Τρ. Πειραιώς ως Mandated Lead Arranger της έκδοσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €2 δισ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία και αφοσίωση πλειάδας εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και ιδίως των Διευθύνσεων: Structured Finance (Σπυρίδων Βενετσιάνος, που είχε και τον γενικό συντονισμό), Commercial Real Estate Finance (Κωνσταντίνος Ψαλτόπουλος, Σωτήρης Πασαδέλης και Κώστας Παπαμήτσος), ΓΔΝΥ (Σοφία Αποστολίδου, και Μαρία Χειλάκου), Syndications (Πάνος Λυμπερόπουλος, Σοφία Λιότσου και Γιάννης Ξουλόγης), Agency (Κωνσταντίνα Βουδούρη, Άρης Κρικοριάν και Παναγιώτα Μπέλεση).

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €501 εκ για το Vouliagmenis Lamda Mall

Τον Μάρτιο 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η οργάνωση και έγκριση χρηματοδοτικών όρων  συνολικού ύψους €501 εκ., διάρκειας 11 ετών για την ανάπτυξη ενός Εμπορικού Κέντρου με  εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια ~135 χιλ. (εκ των οποίων ~25 χιλ. για χώρους γραφείων) επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Τράπεζά μας να ενεργεί ως Συντονιστής της όλης συναλλαγής και από κοινού με την Τρ. Πειραιώς ως Mandated Lead Arranger της έκδοσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ανέλθει σε €679 εκ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία και αφοσίωση πλειάδας εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και ιδίως των Διευθύνσεων: Structured Finance (Σπυρίδων Βενετσιάνος, που είχε και τον γενικό συντονισμό), Commercial Real Estate Finance (Κωνσταντίνος Ψαλτόπουλος, Σωτήρης Πασαδέλης και Κώστας Παπαμήτσος), ΓΔΝΥ (Σοφία Αποστολίδου, και Μαρία Χειλάκου), Syndications (Πάνος Λυμπερόπουλος, Σοφία Λιότσου και Γιάννης Ξουλόγης), Agency (Κωνσταντίνα Βουδούρη, Άρης Κρικοριάν και Παναγιώτα Μπέλεση).

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €121 εκ για το Lamda Marina Galleria

Τον Μάρτιο 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η οργάνωση και έγκριση χρηματοδοτικών όρων  συνολικού ύψους €121 εκ., διάρκειας 11 ετών για την ανάπτυξη ενός Εμπορικού Κέντρου με  εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια ~20 χιλ. (εκ των οποίων ~1 χιλ. για χώρους γραφείων) στη μαρίνα Αγίου Κοσμά, με την Τράπεζά μας να ενεργεί ως Συντονιστής της όλης συναλλαγής και από κοινού με την Τρ. Πειραιώς ως Mandated Lead Arranger της έκδοσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ανέλθει σε €177 εκ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία και αφοσίωση πλειάδας εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και ιδίως των Διευθύνσεων: Structured Finance (Σπυρίδων Βενετσιάνος, που είχε και τον γενικό συντονισμό), Commercial Real Estate Finance (Κωνσταντίνος Ψαλτόπουλος, Σωτήρης Πασαδέλης και Κώστας Παπαμήτσος), ΓΔΝΥ (Σοφία Αποστολίδου, και Μαρία Χειλάκου), Syndications (Πάνος Λυμπερόπουλος, Σοφία Λιότσου και Γιάννης Ξουλόγης), Agency (Κωνσταντίνα Βουδούρη, Άρης Κρικοριάν και Παναγιώτα Μπέλεση).

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων & Εγγυητικών Επιστολών  €347 εκ + 175 εκ για την Lamda Development

Τον Μάρτιο 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η οργάνωση και έγκριση χρηματοδοτικών όρων σε επίπεδο Lamda Development με σκοπό την διασφάλιση της πληρωμής προς το ΤΑΙΠΕΔ ύψους €915 εκ. Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε €347 εκ., διάρκειας 10 ετών με την Τράπεζά μας να ενεργεί ως Συντονιστής της όλης συναλλαγής και από κοινού με την Τρ. Πειραιώς ως Mandated Lead Arranger της έκδοσης. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζει μία ισόποση Εγγυητική Επιστολή με δικαιούχο το ΤΑΙΠΕΔ.

Επιπρόσθετα συμφωνήθηκε η έκδοση Εγγυητικής Επιστολής ύψους €175 εκ. με σκοπό την κάλυψη τυχόν ελλειμάτων στην κατασκευαστική περίοδο της πρώτης φάσης του Ελληνικού ή και αδυναμίας αποπληρωμής μέρους του Δανείου της Ελληνικό ΑΕ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία και αφοσίωση πλειάδας εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και ιδίως των Διευθύνσεων: Structured Finance (Σπυρίδων Βενετσιάνος, που είχε και τον γενικό συντονισμό), Commercial Real Estate Finance (Κωνσταντίνος Ψαλτόπουλος, Σωτήρης Πασαδέλης και Κώστας Παπαμήτσος), ΓΔΝΥ (Σοφία Αποστολίδου, και Μαρία Χειλάκου), Syndications (Πάνος Λυμπερόπουλος, Σοφία Λιότσου και Γιάννης Ξουλόγης), Agency (Κωνσταντίνα Βουδούρη, Άρης Κρικοριάν και Άννα Σταυρούλια).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ