Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Μάιο του 2021, συμφωνήθηκε η έκδοση δύο κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους €435 εκ. με εκδότη τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε και με  συνδιοργανωτές/ομολογιούχους τις Τράπεζες Eurobank, Εθνική, Alpha, και Πειραιώς. Η συμφωνία όπως και η ανάληψη ρόλου Agent είναι αποτέλεσμα σημαντικών προσπαθειών για την ενίσχυση της σχέσης μας με την εταιρεία. Με την εν λόγω συναλλαγή, η Τράπεζά μας καθίσταται αρωγός στην υλοποίηση του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξής του ΔΕΣΦΑ (ΔΠΑ 2021-2030), το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 48 έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των €540 εκ. Πρόκειται για σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που θα αναβαθμίσουν και θα επεκτείνουν το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απολιγνιτοποίηση και προετοιμάζοντας ταυτόχρονα το σύστημα για τη μελλοντική μετάβαση σε  φιλικότερα προς το περιβάλλον αέρια.

Προκειμένου να επιτευχθούν επιτυχώς τα παραπάνω, συνεργάζονται εξαιρετικά οι παρακάτω Διευθύνσεις: Large Corporate (Αλέξανδρος Πετρακίδης, Χρήστος Μόσχος), Syndicated Debt Solutions (Σοφία Λιότσου, Κωνσταντίνος Τοτόμης), Syndicated & Specialized Agency Division (Παναγιώτα Σπυροπούλου, Aγγελική Κουντουράκη) και ΓΔΝΥ (Σοφία  Αποστολίδου, Μαρία Χειλάκου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ