Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση επταετούς ευρωομολόγου συνολικού ύψους €775 εκ. από τη ΔΕΗ Α.Ε., με μεσοσταθμική απόδοση 3,875% και τη Eurobank να συμμετέχει στη συναλλαγή σε ρόλο αναδόχου.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση βιώσιμου ομολόγου υψηλής απόδοσης σε ευρώ. Επίσης, σηματοδότησε την επιστροφή της εταιρείας στις κεφαλαιαγορές για πρώτη φορά μετά το 2014.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ